Flink meer ouderen actief op de arbeidsmarkt

Ouderen zijn in de afgelopen twintig jaar spectaculair meer gaan werken. Vooral mensen tussen de 60 en 65 jaar zijn nu veel vaker nog aan de slag, staat in onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Twintig jaar geleden werkte nog ongeveer 20 procent van de mannen in de genoemde leeftijdscategorie, inmiddels is dit rond de 65 procent. Volgens het CPB komt dit voor een deel door veranderd overheidsbeleid, bijvoorbeeld het afschaffen van de VUT- en prepensioenregelingen. Ook de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau en de levensverwachting speelt een rol.

De rekenmeesters bij de belangrijke adviseur van het kabinet denken dat de arbeidsdeelname van ouderen nog verder kan groeien. Dat komt onder meer omdat opeenvolgende generaties steeds hoger opgeleid zijn. Het sterk stijgende opleidingsniveau gaat ook samen met langer doorstuderen. Daardoor doen jongeren de laatste tijd juist wat minder mee aan het arbeidsproces. Vooral in de leeftijd tot 25 jaar volgen ze steeds vaker nog onderwijs.

Jonge kinderen

Het CPB constateert verder dat de verschillen in arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen fors kleiner zijn geworden. Van alle vrouwen is nu zo’n 65 procent actief op de arbeidsmarkt, dat was 55 procent. Vooral de middelbaar- en hogeropgeleide moeders met jonge kinderen stoppen niet langer met hun baan, maar blijven doorwerken. Jonge mannen werken daarnaast wat minder vaak dan vroeger, vooral de laagopgeleiden en alleenstaanden.

Dit laatste komt waarschijnlijk doordat de vraag naar hun vaardigheden daalt, stelt het CPB op basis van internationaal onderzoek. Ook bij de verschillen in arbeidsparticipatie is de verwachting dat de ontwikkeling nog niet klaar is, omdat het opleidingsniveau van vrouwen relatief snel stijgt en vooral bij vrouwen geldt dat hogeropgeleiden vaker werken dan lageropgeleiden.

CBS: werkloosheid lager dan voor de crisis

Het werkloosheidspercentage is in november gedaald en voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de elfde maand van het jaar waren er 326.000 werklozen, oftewel 3,5 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage nog op 3,7 procent,

Vorige maand hadden bijna 8,9 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 326.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 6000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind november 267.000 lopende ww-uitkeringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*